Gardeco

1 stämpel per 150 KR
10 stämplar ger dig
150:-

Elon, Knut Pers

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100:- (Max 5 stämplar/köp)

Porla Kusin

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100:-

Euronics, KnutPers

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100:- (Max 5 stämplar/köp)

Landäng

1 stämpel per 500 KR
6 stämplar ger dig
200:-

Elglimten

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100:- (Max 9 stämplar/köp)